Các quy tắc cơ bản(2)

Giới thiệu về bảng mẫu tự Hàn quốc…

… Trong tiếng Hàn, có những âm mở đầu bằng y (như d trong tiếng việt) như yo, ya. Đây là những nguyên âm, và không xài phụ âm giả (câm), vì vậy họ phải tạo ra 1 số nguyên âm mới dựa trên các nguyên âm gốc có sẵn. Họ biến a thành ya, o thành yo bằng cách thêm 1 nét nhỏ vào hình vẽ âm a,o…

l31.pngthành l33.png(ya, giống da trong tiếng việt)
l39.pngthành l43.png(yo, giống do trong tiếng việt)
l44.png như vậy sẽ thành l48.png(yu)

Chúng ta làm quen với một nguyên âm mới: l35.png, đọc như aw trong từ lawn. Trong sách giáo khoa hàn quốc, nó được viết kiểu latin hóa là eo.

Như vậy nếu vẽ thêm 1 nét như quy tắc trên, l37.png sẽ đọc là yaw (latin hóa là yeo), đây là 1 nguyên âm riêng biệt.

tuy nhiên, trong các nguyên âm, có 2 chữ đặc biệt, vì 2 chữ này không theo quy luật "thêm nét" như trên, Nhi giới thiệu 2 nguyên âm mới này, đó là
10.png kí âm là eu, đọc là ơ
11.png kí âm và đọc là i (nó viết cũng giống chữ i Latin nhỉ?)

2 âm này không bao giờ kết hợp với y như các âm còn lại.

Đến đây, Nhi xin tổng kết bảng nguyên âm mà ta học được từ đầu tới giờ:

6.pnga
7.pngeo
8.pngo
9.pngu
10.pngeu
11.pngi
12.pngya
13.pngyeo
14.pngyo
15.pngyu

Như vậy là tạm đủ với các nguyên âm, bây giờ ta sẽ học sang phụ âm.

Chúng ta sắp bước vào 1 vấn đề tế nhị: cùng 1 chữ, nhưng có thể đọc thành những âm khác nhau tùy vào vị trí của nó trong từ. Trong tiếng anh, ta đã thấy trường hợp này rồi:
Ta xem chữ t trong những từ: test, wet, water và better, khi đọc, ta sẽ nghe như sau:

test, wet (nhẹ hơn) , wader, bedder (chữ d)

Trong tiếng Hàn, l1.pngchữ có thể đọc thành 2 cách: k hay g
Như Nhi đã nói rằng một âm tiết hay từ được tạo ra bằng cách xếp các phụ và nguyên âm vào 1 ô vuông. Vị trí 1 phụ âm vì vậy có thể là: ở vị trí khởi đầu (bên trái hay phía trên của ô vuông), hay ở vị trí cuối cùng, kết thúc (nằm dưới ô vuông).

l1.pngtrong trường hợp thứ 1 sẽ đọc là k

Nhưng, trong trường hợp thứ 2, phụ âm có thể sẽ nằm giữa 2 nguyên âm, nó sẽ đổi cách đọc. l1.png giữa 2 nguyên âm sẽ đọc là g (guess, go)

Ví dụ:

s6469.png s561.pngcó nghĩa là đứa bé (bébé, baby), vì vậy sẽ đọc là a-gi chứ không phải là a-ki

tương tự, s1541.png s365.pngcó nghĩa là Ai (Qui, Who), sẽ đọc là nu-gu

Bạn có nhớ cái phụ âm giả (và câm) là l23.png dùng để gắn vào nguyên âm. Khi nó đứng đầu, nó sẽ câm, nhưng khi nằm sau nguyên âm, nó được đọc là ng

s6473.png s1366.png (peacefulness hay well-being): đọc là an-nyeong

Từ giờ trở đi, mỗi khi học phụ âm, bạn cần chú ý tới vị trí của nó (nếu nằm giữa 2 nguyên âm, nó sẽ đổi cách đọc, còn nếu mở đầu, đứng trước nguyên âm thì không đổi)

Chúng ta sẽ học 3 phụ âm mới theo hướng này:
l7.png mở đầu, trước nguyên âm đọc là t (tape), giữa 2 nguyên âm, sẽ đọc là d (day), bạn có thể thấy là chuyện này khá giống tiếng anh (Nhi sẽ viết là t/d cho gọn)

Tương tự:

l18.pngđọc là b/p (baloon và pain)
l9.png kí âm là r, trước nguyên âm đọc là đ (giống t trong water), giữa 2 nguyên âm đọc là l (từ ill)

Phụ âm l21.png là 1 chữ đặc biệt. Nó đọc là s (sight, sao) ở đầu 1 từ (trước nguyên âm), và đọc là t (trong wet) nếu nằm ở cuối 1 từ.
Tuy nhiên trong từ 16.png, nó đọc như sh trong she, show.

Nhi sẽ lấy vài thí dụ:

17.png 23.png, là động từ đi (aller, to go), kí âm latin là ga-da, đọc là ka-da
22.png18.pnglà giày, kí âm là gu-du, đọc là ku-du23.png19.png, là số 5, đọc là ta-seot (âm eo đọc như aw trong lawn)

hết

<< Quay lại