Homepage

Cuối cùng thì summer vacation cũng kết thúc, kết thúc luôn một năm đầu tiên ở xứ sở Kim Chi. Một năm là nhiều hay ít…chẳng biết nữa, dù sao thì nó cũng nhiều bằng 1/2 của hai năm. Xem nào, mình có hài lòng với cái 1/2 này không nhỉ…lại không biết, dù sao thì nó cũng là một năm rất đặc biệt với mình.